Wednesday, 5/10/2022 UTC+2
Tematyczny Blog internetowy!

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
Czasami dochodzi do bardziej zagmatwanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wtedy jesteśmy w stanie uzyskać naprawienie szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak wobec tego to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie. Ale nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, jakich nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zakwalifikować opłatę za uzupełnienie sumy zabezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/mobilna-diagnostyka-komputerowa-krakow. Nieraz w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest obowiązkowa za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Prawidłowo wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, również dla poszkodowanego.

About