Sunday, 2/10/2022 UTC+2
Tematyczny Blog internetowy!

Usługi geodezyjne Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, ponieważ zajmują się tym doświadczeni eksperci. Zleceniodawcy zgłaszający się do podział nieruchomości olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane wszechstronnie. W pierwszej kolejności geodeci wyznaczeni do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z PZGiK. Później opracowują dokładne mapy do celów projektowych oraz inne dokumenty tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmują się z kolei uzgodnieniami branżowymi. Zleceniodawcy mogą liczyć na opracowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, ortofotomapy, pomiary elewacji a także zrobienie dowolnych wyrysów. HORYZONT GEODEZJA zajmuje się też opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzania map w celach sądowych.

About