Sunday, 2/10/2022 UTC+2
Tematyczny Blog internetowy!

Skuteczny prawnik

Kancelaria radcy prawnego Alicji Bobiec, wyspecjalizowana w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu szkód górniczych
Kancelaria radcy prawnego Alicji Bobiec, wyspecjalizowana w uzyskiwaniu odszkodowań w związku ze szkodami górniczymi działa w Katowicach. Do klientów, których zainteresują Skuteczny prawnik specjalistka podchodzi indywidualnie. Kiedy czyjś dom, mieszkanie albo działka znajdują się na terenie działalności kopalni, to można oczekiwać na wsparcie wykwalifikowanej adwokat. Pęknięcia ścian lub sufitów, bądź pochylanie się nieruchomości na skutek wstrząsów górniczych powinny być motywem do wystosowania wniosku celem postępowania ugodowego. Postępowanie takie ma za zadanie nakłonienie kopalni oraz osoby poszkodowanej do ustalenia sposobu naprawienia szkody wraz z wysokością należnego odszkodowania. Adwokat sprawdzi określoną sprawę, zajmie się formalnościami, a także przeprowadzi negocjacje z kopalnią. Może także reprezentować zleceniodawców na wokandzie sądowej.

About